Thế giới

Không có dữ liệu

Hiệp hội

Hiệp hội Thang máy Việt Nam hoạt động với 3 chức năng chính

Hiệp hội hợp tác, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, đơn vị sản xuất, và người dùng thang...
Xem thêm

Chính thức thành lập Hiệp hội Thang máy Việt Nam.

Ngày 20/8, Quyết định số 594 của Bộ Nội vụ về việc thành lập Hiệp hội Thang máy Việt Nam chính thức có hiệu lực.
Xem thêm

Đại hội Thành lập Hiệp hội Thang máy Việt Nam đã thành công tốt đẹp tại Hà Nội, ngày 8/9/2020.

Đại hội Thành lập Hiệp hội Thang máy Việt Nam đã thành công tốt đẹp tại Hà Nội, ngày 8/9/2020.
Xem thêm

Talk show "Thiết kế nội thất thời đại 4.0" được tổ chức bởi Hiệp hội Thang máy Việt Nam và Trường Đại học Kiến trúc HN

Talk show "Thiết kế nội thất thời đại 4.0" được tổ chức bởi Hiệp hội Thang máy Việt Nam và Trường Đại học Kiến trúc...
Xem thêm