Văn bản mới

Quyết định Thành lập Trung tâm hỗ trợ, tư vấn Kỹ thuật - Dịch vụ

Căn cứ Điều lệ của Hiệp hội Thang máy Việt Nam được phê duyệt kèm theo Quyết định số 897/QĐ-BNV ngày 23 tháng 10 năm...
Xem thêm

Thư chúc mừng của Liên đoàn Doanh nghiệp Thang máy Vừa và Nhỏ Châu Âu (EFESME).

Vừa qua, Hiệp hội Thang máy Việt Nam (VNEA) đã nhận được Thư chúc mừng của Liên đoàn Doanh nghiệp Thang máy Vừa và Nhỏ...
Xem thêm

Talk show “Thiết kế nội thất thời đại 4.0” diễn ra vào sáng 6/10, tại Trường Đại học Kiến trúc.

Talk show “Thiết kế nội thất thời đại 4.0” đã diễn ra vào sáng 6/10, thu hút đông đảo sinh viên Trường Đại học Kiến...
Xem thêm

Talk show "Thiết kế nội thất thời đại 4.0" có sự tham gia của khách mời đặc biệt: Kiến trúc sư Nguyễn Văn Tất.

Talk show "Thiết kế nội thất thời đại 4.0" có sự tham gia của khách mời đặc biệt: Kiến trúc sư Nguyễn Văn Tất.
Xem thêm

Talk show "Thiết kế nội thất thời đại 4.0" được tổ chức bởi Hiệp hội Thang máy Việt Nam và Trường Đại học Kiến trúc HN

Talk show "Thiết kế nội thất thời đại 4.0" được tổ chức bởi Hiệp hội Thang máy Việt Nam và Trường Đại học Kiến trúc...
Xem thêm