Cơ cấu tổ chức

Ngày 08 tháng 9 năm 2020 tại 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Đại hội thành lập Hiệp hội Thang máy Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức thành công tốt đẹp. Đại hội đã thống nhất các nội dung về bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử, quy chế làm việc, quy chế bầu cử, nguyên tắc biểu quyết chung cho toàn Đại hội bằng hình thức giơ tay cũng như trình bày nhân sự cho Ban chấp hành, Ban kiểm tra và thảo luận một số nội dung văn kiện đại hội.

Danh sách Ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo của Hiệp hội cụ thể như sau:

1/ Ông Nguyễn Hải Đức - Chủ tịch Hiệp hội Thang máy Việt Nam

2/ Ông Nguyễn Huy Tiến - Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Hiệp hội Thang máy Việt Nam

3/ Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Hiệp hội Hiệp hội Thang máy Việt Nam

4/ Ông Nguyễn Đức Tiến - Uỷ viên Ban Thường vụ Hiệp hội Thang máy Việt Nam

5/ Bà Nguyễn Thị Thúy - Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Thang máy Việt Nam


Giới thiệu doanh nghiệp

Sự kiện nổi bật