Hiệp hội Thang máy Việt Nam trở thành thành viên Nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam trong EVFTA

Ngày 23/3/2022, Quyết định số 415 của Bộ Công thương vừa được ban hành sửa đổi, bổ sung Hiệp hội Thang máy Việt Nam vào danh sách thành viên chính thức của Nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam của Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

Trước đó, Quyết định 1175 của Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ đầu mối trong chương 13 (Hiệp định EVFTA) – Thương mại và phát triển bền vững cho Bộ Công thương làm đầu mối để xây dựng Nhóm DAG.

Chủ tịch Hiệp hội Thang máy Việt Nam (VNEA) Nguyễn Hải Đức

Hiệp hội Thang máy Việt Nam (VNEA) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thang máy, thang cuốn; hoạt động theo Điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 897/QĐ-BNV ngày 23/10/2020. VNEA có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Quyết định số 1175/QĐ-TTg ngày 4/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định EVFTA, Bộ Công Thương là đầu mối thực thi các nhiệm vụ liên quan đến DAG.

Trên cơ sở đó, Nhóm DAG Việt Nam được thành lập ngày 17/8/2021 theo Quyết định số 1972/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương, căn cứ quy định tại Điều 13.15 của Hiệp định EVFTA. DAG Việt Nam bao gồm các hiệp hội, tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam, được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đại diện cho các lợi ích chính đáng tại Việt Nam liên quan đến thương mại và phát triển bền vững. Chức năng chính của Nhóm DAG Việt Nam là tập hợp, trình bày quan điểm và đưa ra khuyến nghị, tư vấn đối với việc thực thi Chương Thương mại và Phát triển bền vững của Hiệp định EVFTA, phù hợp với cam kết tại Hiệp định. Các thành viên DAG Việt Nam hoạt động độc lập với cơ quan quản lý nhà nước mà DAG Việt Nam cung cấp tư vấn.

Tính đến thời điểm hiện tại, Nhóm DAG Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA có tổng cộng 7 tổ chức thành viên, bao gồm: (1) Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (đại diện giới sử dụng lao động); (2) Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD); (3) Viện Công nhân – Công đoàn (trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam); (4) Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV); (5) Hội nghề cá Việt Nam (VINAFIS); (6) Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP); và (7) Hiệp hội Thang máy Việt Nam (VNEA).

Ngày 22/3/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã ký ban hành Quyết định số 401/QĐ-BCT thành lập và quy định cơ chế tổ chức, hoạt động của Nhóm DAG Việt Nam trong khuôn khổ Chương 13 của Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA). Theo đó, các thành viên DAG Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA được quy định tại Phụ lục của Quyết định số 1972/QĐ-BCT ngày 17/8/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1972/QĐ-BCT cũng đồng thời là thành viên DAG Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định UKVFTA.

Như vậy, với việc trở thành thành viên DAG Việt Nam trong EVFTA, Hiệp hội Thang máy Việt Nam cũng đồng thời trở thành thành viên DAG Việt Nam trong Hiệp định UKVFTA. Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương tạm thời thực hiện chức năng của Ban Thư ký Nhóm DAG Việt Nam trong UKVFTA cho đến khi Ban Thư ký chính thức được thành lập.

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (gọi tắt là UKVFTA) được ký chính thức ngày 29/12/2020. UKVFTA được áp dụng tạm thời từ ngày 1/1/2021 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5/2021. UKVFTA được đàm phán trên cơ sở kế thừa các cam kết trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) với một số điều chỉnh, sửa đổi để phù hợp với quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và Anh. Về cơ bản, các cam kết của Chương 13 Hiệp định UKVFTA kế thừa các cam kết của Chương 13 Hiệp định EVFTA. Theo đó, mỗi Bên phải thành lập một hoặc các nhóm tư vấn trong nước (DAG) mới hoặc tham vấn ý kiến của nhóm tư vấn trong nước hiện có về phát triển bền vững với nhiệm vụ tư vấn về việc thực hiện Chương này. Nhóm hoặc các nhóm tư vấn trong nước này bao gồm các tổ chức đại diện độc lập, bảo đảm sự đại diện cân bằng giữa các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường, bao gồm tổ chức người lao động và người sử dụng lao động, doanh nghiệp và các tổ chức môi trường.


Các tin khác

Tập đoàn thang máy Hàn Quốc GS E&C mong muốn trở thành thành viên của VNEA

Tập đoàn thang máy Hàn Quốc GS E&C mong muốn trở thành thành viên của VNEA

GS E&C là tập đoàn đa ngành lớn nhất tại Hàn Quốc hoạt động tại 27 quốc gia, 25 công ty hoặc chi nhánh ở nước ngoài và 176 khu vực dự án. Tập đoàn đã được bình chọn đứng thứ 26 trong danh sách 250 nhà thầu xây dựng lớn nhất toàn cầu 2015. Năm 2019, GS E&C tập trung vào ba nhóm ngành chủ lực trong đó có thang máy và đầu tư vào Việt Nam.
Hiệp hội Thang máy Việt Nam ra mắt Tạp chí Thang máy

Hiệp hội Thang máy Việt Nam ra mắt Tạp chí Thang máy

Ngày 19/11/2021, Hiệp hội Thang máy Việt Nam ra mắt Tạp chí Thang máy và trang thông tin điện tử https://tapchithangmay.vn
VNEA và “Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp thủ đô với thị trường lao động năm 2021”

VNEA và “Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp thủ đô với thị trường lao động năm 2021”

Sáng ngày 24/4, Chủ tịch Hiệp hội Thang máy Việt Nam Nguyễn Hải Đức đã cùng ký kết hợp tác 3 bên với đại diện Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ cao HHT và Gama Service.

Giới thiệu doanh nghiệp

Sự kiện nổi bật