Chính thức thành lập Hiệp hội Thang máy Việt Nam.

Chính thức thành lập Hiệp hội Thang máy Việt Nam.

Ngày 20/8, Quyết định số 594 của Bộ Nội vụ về việc thành lập Hiệp hội Thang máy Việt Nam chính thức có hiệu lực. Theo đó, Hiệp hội Thang máy Việt Nam sẽ hoạt động theo các chức năng, nhiệm vụ đã được phê duyệt.

Chúc mừng Hiệp hội Thang máy Việt Nam!

-------------------

Officially established Vietnam Elevator Association.

On August 20, Decision No. 594 of Ministry of Home Affairs on the establishment of Vietnam Elevator Association officially took effect. Vietnam Elevator Association will operate according to the functions and tasks approved.

Congratulations to Vietnam Elevator Association!

 

Giới thiệu doanh nghiệp

Sự kiện nổi bật